• 74 55 11 66

Fundamentet

Fundamentet for STU – Ungdomsuddannelsen er at unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv.

Den har til formål at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Den unge får ved afslutningen af uddannelsen et kompetencepapir, der blandt andet indeholder en beskrivelse af den unges opnåede kompetencer og ønsker efter uddannelsen.

På grundlag heraf redegøres der for den unges videre uddannelsesmuligheder og/eller mulighed for integration på arbejdsmarkedet på almindelige eller særlige vilkår.

Bo– og fritidsdel

De unge bor i den første tid på skolen under kollegieagtige forhold, hvor de søges styrket i hverdagslivets kompetencer med vægt på sociale og personlige færdigheder.

De fleste elever bor i mindre bo enheder i et fællesskab baseret på 3 til 4 elever. Der er køkkener i hver bo enhed, hvor eleverne kan tilberede måltider, der ligger ud over skolens 5 måltider i løbet af dagen. Der er desuden fælles vaskeri, fælles bad og toilet samt opholdsstue i alle bo enhederne.

Eleverne bor på enkeltværelser, hvor standarden for hygiejne, oprydning samt indretning sættes af eleven selv. Hvordan ønsker jeg mit værelse ser ud i hverdagen? Har min standard betydning for hvilke gæster jeg får, eller for min trivsel? Visse elever kommer fra hjem, hvor karkluden dagligt er skiftet. Andre har været vant til at sofabordet bestod af en papkasse med et lagen over. Vi søger at møde vores elever ydmygt og med respekt for deres værdier og ophav – der er ingen der har patent på den endegyldige sandhed.

Gennem den daglige kontakt med værkstedsledere diskuteres og vendes forholdene i deres hjem. Hvis der opstår rod og kaos i deres hjem tilbyder vi hjælp – evt. ved velfærdsdage, hvor der er tid til forbedring og forandring. Ofte stiger motivationen til at holde værelset indbydende i takt med, at eleven oplever sejre på værkstedet – øget selvværd og selvtillid.

Tanker om selvforvaltningspædagogik

Pædagogisk arbejder Troldkær i retning af selvforvaltning. Skolen har få regler omkring bo- og fritidsdelen:

  • du må ikke bruge stoffer
  • du må ikke slås
  • du skal være hensynsfuld

Det er vigtigt for os, at ligne det samfund, de unge skal ud og navigere deres liv, og være aktive samfundsborgere i.

Mange elever kommer fra meget strukturerede ungdoms miljøer på blandt andet efterskoler. De skal lære bevæge sig ind i et voksenliv, hvor en struktur for hverdagen ikke er givet – men skal læres, øves og gentages!

Det betyder for os, at den unge så vidt muligt selv vælger – og lærer at tage konsekvenserne af sine valg:

At den unge i videst mulige omfang handler selv, før han/hun bliver hjulpet og vejledt.
At der i selvforvaltningens navn bliver plads for de unge, til selv at indgå i indbyrdes relationer, hvor de lærer af hinanden og spejler sig i hinanden.

Troldkærs bo og fritidsdel kan beskrives særskilt – og skal ses i sammenhæng med den læring, der sker fagligt, personligt og socialt på skolens værksteder.

Aktiviteter

Der afholdes ugentligt husmøder i de enkelte bo enheder, hvor glæder og bekymringer deles Det er også her at spørgsmål om samfundet kan drøftes, eller der bliver læst avis, spillet spil, talt om de indbyrdes relationer, og nødvendige grænser kan øves i at blive sat. Hvad er hensynsfuld adfærd? Hvad kan vi lære af hinanden? Hvilken standard ønskes? Husmøderne slutter af med fælles oprydning og rengøring på fællesområderne.

I hverdagene er der dagligt en medarbejder til rådighed fra kl. 17:00 til 19:00. Tirsdags aftener deltager medarbejdere og elever i fællesarrangementer af social, oplevelses eller undervisnings relateret karakter.

Onsdag eftermiddage er der, sammen med to medarbejdere, mulighed for at udfolde de kreative sider i form af tilbud om musisk samspil og kreativt værksted.

Torsdag aftener er der ligeledes to medarbejdere til rådighed. Her er der mulighed for at få hjælp til diverse – få en cykel lappet, en knallert fikset eller lignende. Derudover har eleverne mulighed for at henvende sig telefonisk til medarbejdere, såfremt de har akut brug for hjælp eller vejledning.

Eleverne deltager på skift en uge ad gangen i tilberedning af morgenmad og aftensmad. Dette foregår i samarbejde med en medarbejder, hvor kontakt og undervisning omkring kost selvsagt er gevinsten. Eleverne tilbydes gennem opholdet på Troldkær undervisning og stillingtagen til kost og ernæring. De fleste elever gennemgår et 3 måneders kost kursus i skolens køkken, hvor de deltager i madlavning til alle og derudover periodevis efter eget valg fremstiller mindre måltider i deres eget køkken. Skolens måltider er næsten 100% økologiske. Der arbejdes på at holde en høj etisk standard – gennem kvalitet, variation og udseende.

En gang ugentligt er der ved “Himmel og Hav” undervisning i almen dannelse samt orientering/debat om alt mellem himmel og hav. Emnerne spænder vidt lige fra mobning, besøg på en bondegård, stofmisbrug, hvordan man passer på sine tænder, politiske emner, hvordan knytter man venskaber, seksualitet og prævention og meget mere.

Eleverne deltager årligt på to årlige studieture – typisk en sommertur og en vintertur, hvor de sociale og personlige kompetencer bliver udfordret.

Fritid

Visse elever ønsker hjælp af deres værkstedsleder til at planlægge indkøb til weekender, hvor eleverne selv har ansvaret for kost. Fritidsmuligheder diskuteres, og oplevelser evalueres efter weekender/ferier på værkstederne i fællesskabet imellem værkstedslederne og de øvrige elever.

Eleverne får tilbudt 1 betalt fritidsaktivitet og støttes i at deltage i lokale klubber og foreninger. Skolen råder over sportsfaciliteter i mindre skala, der bliver brugt en gang ugentlig, når vi har Krop og Luft. 2 gange ugentligt arrangerer skolen tur til et lokalt fitnesscenter, hvilket bliver flittigt benyttet.

Fiskekort til Jels sø tilbydes til elever, der har interesse i fiskeri.
I sommerferien tilbydes eleverne rejser med skolen af en uges varighed. Turene er med egenbetaling – og tilrettelægges af to personaler, der fungerer som rejseledere.

Det første møde

Før du begynder i et STU forløb på Troldkær, har du været på besøg hos os sammen med dine forældre eller andre nære omsorgspersoner. Besøget er med til, at du kan mærke og opleve vores sted – se vores værksteder, og hilse på elever samt personalet.

Besøget er værdifuldt på flere måder. Dels giver det mulighed for, at vi kan hilse på hinanden. Dels er det oftest med til at fjerne den uundgåelige nervøsitet og usikkerhed, der opstår, når man skal starte på noget nyt med nye mennesker. Dels kan vi blive lidt klogere på hinanden, så vi kan tage de nødvendige hensyn, for at din opstart bliver så god som mulig, og dels er det her, vi har mulighed for at tilbyde dig en praktik på en uge, hvor du har mulighed for at ”smage” på vores kultur og hverdag.

Praktikken kan forlænges med yderligere en uge, hvis vi sammen med dig vurderer, at der er behov for det.

På grundlag heraf redegøres der for den unges videre uddannelsesmuligheder og/eller mulighed for integration på arbejdsmarkedet på almindelige eller særlige vilkår.

Det 12 ugers afklaringsforløb

STU – Ungdomsuddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, der ligeledes foregår i Troldkærs rammer. Afklaringsforløbet har til formål at afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse – med udgangspunkt i en beskrivelse og vurdering af den unges personlige, sociale og faglige færdigheder.

Forud for afklaringsforløbet afholdes et formøde på Troldkær med den unge, UU-vejlederen, forældrene og andre relevante personer.

Alt efter ønske og behov kan afklaringsforløbet afvikles som et eksternat eller internatophold. Det aftales om den unge selv kommer hver dag med offentlig transport eller lignende, eller om den unge bor på Troldkær under kollegielignende forhold i et socialt fællesskab med andre jævnaldrende og ligesindede.

Afklaringsforløbet foregår under virkelighedsnære forhold på vores interne værksteder, der suppleres med anden undervisning såvel boglig som musisk/kreative fag.

Afklaringsforløbet gør det muligt for personalet at lære den unge så godt at kende, at der kan laves en vurdering af den personlige og sociale modenhed samt graden af selvhjulpenhed, motivation, interesse og ikke mindst lægge skinner ud for den mest befordrende faglige, personlige og psykosociale indlæringsmetode.

På grundlag af erfaringerne fra afklaringsforløbet udarbejdes der en endelig individuel uddannelsesplan, der bliver evalueret mindst en gang årligt.

1., 2.og 3. uddannelsesår.

STU – Ungdomsuddannelsen på Troldkær følges op minimum en gang årligt. I den forbindelse udarbejder Troldkær en status/evaluering, der har afsæt i den individuelle uddannelsesplan, hvor hvert mål evalueres og vurderes i samarbejde med den unge og værkstedslederen. Der laves undervejs i forløbet nye målsætninger – i takt med at den unge bliver mere fortrolig med egen formåen og tryg i relationen til Troldkær.

Eleven tilbydes boglig undervisning under forskellige former i samarbejde med etablerede uddannelsescentre (VUC – AMU og lignende).

Efter en individuel betinget periode flytter eleverne i udslusningsbolig. Her hjælpes eleverne efter behov i indretning af bolig. Eleven besøges efter behov – ofte en gang ugentligt. Her fortsætter overvejelser om standard, og ønsker for hverdagslivet med blandt andet tilbud om undervisning i madlavning i eget køkken, hjælp til rengøring, skabe overblik over økonomi og budgetlægning mv.

STU – Ungdomsuddannelsen giver afklaring om elevens evner og barrierer i forhold til at bo i egen bolig og det at magte hverdagsopgaver i kombination med at være tilknyttet arbejdsmarkedet.

Troldkær udarbejder ved uddannelsens afslutning sammen med eleven en vurdering af fremtidig boform og støttebehov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt efficitur neque, vel ultrices metus. Mauris lacinia imperdiet suscipit. Etiam imperdiet erat sem, vel tristique ante egestas ut. Aenean et scelerisque ipsum, ac eleifend quam. Aliquam sagittis porta est ut rutrum. Sed diam neque, finibus at consectetur vitae, vehicula a urna. Mauris quis aliquet neque. Morbi nec dictum nisi. Praesent rutrum nisl at erat vestibulum pretium. Donec viverra gravida eros, sed iaculis leo consectetur ut. Aenean non vehicula leo. Phasellus tincidunt, ligula non euismod porttitor, nisl massa iaculis neque, eget aliquam orci sapien quis ex. Pellentesque porta quam nec tincidunt bibendum. Donec convallis diam vulputate nulla lacinia, tempor accumsan tellus congue.

Mauris a euismod ipsum, ut lobortis neque. Proin a ex gravida, eleifend metus ut, pulvinar felis. In eget odio lectus. Morbi ornare, velit maximus cursus rhoncus, nisi mi tempor erat, sit amet vehicula dui ipsum vel elit. Fusce porttitor quis sem sit amet sollicitudin. Sed convallis massa eget lorem congue, sit amet lobortis mi viverra. Quisque eros magna, rutrum ut sem nec, volutpat rutrum nunc. In nec ultricies dui, nec interdum metus. Nulla diam dui, feugiat in libero quis, sollicitudin laoreet nibh. In ultrices elit ante, at pulvinar risus convallis vel. Nam porta vel felis ut varius. Nullam sem sem, pellentesque ac ornare quis, imperdiet cursus nibh.

Proin quis congue est. Vivamus vel interdum diam. Donec eget purus sollicitudin, pulvinar quam ac, consectetur eros. Nam eu ligula molestie, maximus turpis efficitur, posuere dolor. Maecenas sit amet magna sit amet augue sagittis interdum. Vivamus tempor nulla id laoreet consectetur. Nullam in condimentum tortor. Mauris imperdiet scelerisque dolor. Fusce in ante enim. In convallis eu mauris in luctus. Pellentesque tempor suscipit ante, nec lacinia nunc ultrices eu. Vivamus vehicula sagittis porttitor.

Maecenas posuere augue quis tellus consequat, at vehicula arcu placerat. Duis egestas, mi facilisis consequat bibendum, neque justo gravida ex, sed vestibulum nibh magna eu dolor. Nulla porta risus sapien, et volutpat lacus consectetur eu. Morbi sit amet justo blandit, consectetur diam a, maximus tortor. Nulla in pharetra nibh. Aliquam risus eros, lacinia tristique pellentesque convallis, efficitur eu odio. Donec neque orci, aliquet sed dui ac, congue facilisis leo. Cras vestibulum accumsan lectus luctus mollis. Curabitur mattis ante sed laoreet eleifend. Fusce accumsan consequat pellentesque. Donec eu orci accumsan arcu faucibus aliquet. Suspendisse ac nisl ipsum. Nulla in tincidunt magna. Curabitur interdum, odio sit amet ornare vehicula, ipsum lacus pharetra erat, quis varius quam ligula eget dui. Vivamus quis pretium ex, id pulvinar nibh.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk